Keynote - Dostosowywanie makiety slajdów wzorcowych

background image

Dostosowywanie makiety slajdów wzorcowych

Można ustalić obiekty zastępcze dla tekstu, multimediów i innych elementów, zmienić
elementy tła slajdu wzorcowego, dodawać linie pomocnicze itd.