Keynote - Definiowanie domyślnych atrybutów dla importowanych obrazów

background image

Definiowanie domyślnych atrybutów dla importowanych obrazów

Można ustalić domyślne atrybuty, takie jak cienie, odblask, krycie (zaczernienie) i kolor
obrysu (ramki), stosowane automatycznie w każdym obrazku dodawanym do slajdu.

Jak ustalić domyślne atrybuty obrazu?

1

Utwórz nowy slajd w nawigatorze slajdów.

2

Jeżeli chcesz ustalić domyślne atrybuty dla wybranego slajdu wzorcowego (a nie dla

wszystkich slajdów wzorcowych w bieżącym motywie), kliknij w „Wzorce” w pasku
narzędzi i wybierz ten slajd wzorcowy.

3

Umieść obrazek na slajdzie i ustal jego domyślne atrybuty. Więcej informacji znajdziesz

w poniższych tematach:

Â

Zaznaczanie wielu obiektów“ na stronie 90

Â

Dodawanie cieni“ na stronie 100

Â

Zmiana poziomu krycia“ na stronie 102

Â

Zmiana stylu ramek“ na stronie 99

background image

4

Wykonaj jedną z następujących rzeczy:

Jeżeli chcesz zdefiniować domyślny obrazek dla bieżącego slajdu wzorcowego,

Â

wybierz Format > Zaawansowane > Zdefiniuj obrazek dla bieżącego wzorca.
Jeżeli chcesz zdefiniować domyślny obrazek dla wszystkich slajdów wzorcowych,

Â

wybierz Format > Zaawansowane > Zdefiniuj obrazek dla wszystkich wzorców.

5

Jeżeli nie chcesz, aby domyślny obrazek znajdował się na slajdzie, usuń ten obrazek.