Keynote - Różne sposoby przedstawiania pokazów slajdów

background image

Różne sposoby przedstawiania pokazów slajdów

Można wybrać różne sposoby wyświetlania pokazu slajdów, zależnie od sposobu, w
jaki ma być przedstawiany:

Â

Zwykły: Przejście do kolejnego slajdu następuje po kliknięciu myszą przez prezentera
lub użyciu jednego z dostępnych skrótów klawiszowych . Jest to sposób stosowany
domyślnie.

Â

Tylko hiperłącza: Zmiana slajdów wymaga kliknięcia w hiperłącze przez prezentera
(lub widza). Zobacz „Tworzenie prezentacji opartych na hiperłączach“ na stronie 138.

Â

Nagrane: Prezentacja odtwarzana jest jak film, z nagraną wcześniej narracją
i chronometrażem. Widz może zatrzymać prezentację. Zobacz „Nagrywanie
narracji“ na stronie 111.

Â

Odtwarzane automatycznie: Przejście do kolejnych slajdów następuje automatycznie,
prezentacja odtwarzana jest podobnie jak film. Interakcja z użytkownikiem nie jest
możliwa. Automatycznie odtwarzane prezentacje mogą okazać się użyteczne do
wyświetlania ich bez nadzoru na stoiskach lub w kioskach.

11

Wyświetlanie, drukowanie i 

eksportowanie pokazu slajdów

background image

Rozdział 11    

Wyświetlanie, drukowanie i eksportowanie pokazu slajdów

209