Keynote - Dodawanie notatek prezentera

background image

Dodawanie notatek prezentera

Pole notatek prezentera pozwala wpisać lub przeglądać notatki dotyczące
poszczególnych slajdów. Podczas prezentacji notatki te mogą być wyświetlane na
osobnym monitorze, dostępnym tylko dla prezentera. Notatki prezentera są czym
innym niż komentarze; zobacz „Komentowanie slajdów“ na stronie 47.

W polu notatek możesz
wpisać to, co chcesz
powiedzieć podczas
wyświetlania danego
slajdu prezentacji.

Oto sposoby pracy z notatkami prezentera:
Jeżeli chcesz zobaczyć notatki prezentera, kliknij w „Widok” w pasku narzędzi i wybierz

m

„Pokaż notatki prezentera”.
Jeżeli chcesz dodać notatkę prezentera, wpisz jej treść w polu poniżej obszaru slajdu.

m

210 

Rozdział 11    

Wyświetlanie, drukowanie i eksportowanie pokazu slajdów

background image

Rozdział 11    

Wyświetlanie, drukowanie i eksportowanie pokazu slajdów

211

Jeżeli chcesz wydrukować notatki prezentera, wybierz Plik > Drukuj, następnie wybierz

m

Keynote z menu „Kopie i strony”, po czym zaznacz „Slajdy z notatkami”.
Jeżeli chcesz ukryć notatki prezentera, wybierz Widok > Ukryj notatki prezentera.

m