Keynote - Odtwarzanie filmów

background image

Odtwarzanie filmów

Do obsługi filmów na slajdach służą przyciski, pojawiające się po poruszeniu wskaźnika
myszy, jeżeli na aktualnie wyświetlanym slajdzie znajduje się film i włączone jest
wyświetlanie wskaźnika w takiej sytuacji. Zestaw przycisków zależy od wymiarów filmu
(jego wielkości na slajdzie). Mniejsze filmy mają mniej przycisków.

Innym sposobem obsługi odtwarzania filmów jest użycie klawiatury.

Jak włączyć pokazywanie wskaźnika myszy na slajdach zawierających film?

1

Wybierz Keynote > Preferencje i kliknij w „Pokaz slajdów”.

2

Zaznacz pole wyboru „Pokaż przyciski sterowania odtwarzaniem, gdy wskaźnik jest nad

filmem”.

Jak sterować odtwarzaniem filmu za pomocą klawiatury?
Naciśnij lub przytrzymaj klawisz odpowiadający danej czynności:

m

K:  Naciśnij, aby wstrzymać. Ponowne naciśnięcie wznawia odtwarzanie.
J:  Przytrzymaj, aby przewinąć film wstecz.
L:  Przytrzymaj, aby przewinąć film do przodu.
I:  Naciśnij, aby przejść do początku filmu.
O:  Naciśnij, aby przejść na koniec filmu.

background image

Podczas tworzenia pokazu slajdów można ustalić głośność odtwarzania filmów i
określić, czy filmy mają rozpoczynać odtwarzanie od razu po pojawieniu się slajdu
czy dopiero po kliknięciu. Da się także wybrać sposób odtwarzania: filmy mogą być
odtwarzane raz, powtarzane w pętli lub odtwarzane od początku do końca, następnie
od końca do początku itd. Zobacz „Ustalanie opcji odtwarzania pokazu slajdów“ na
stronie 210.