Keynote - Wyświetlanie pokazu slajdów za pomocą funkcji iChat Theater

background image

Wyświetlanie pokazu slajdów za pomocą funkcji iChat Theater

Użytkownicy systemu Mac OS X 10.5 lub nowszego mogą pokazać prezentację
Keynote innym użytkownikom programu iChat.

Jak udostępnić pokaz slajdów za pomocą funkcji iChat Theater?

1

W programie iChat wybierz Plik > „Udostępnij plik przez iChat Theater”.

2

Wskaż prezentację Keynote, którą chcesz pokazać. Kliknij w przycisk „Udostępnij”.

Jeżeli jesteś w trakcie czatu wideo, przeciągnij zaznaczony plik Keynote do ikony
znajomego lub grupy w oknie iChat.

3

Keynote otworzy się i wyświetli pierwszy slajd pokazu w oknie wideo programu iChat.

4

Używaj narzędzi Keynote do przechodzenia pomiędzy slajdami.

Więcej informacji w „Obsługa prezentacji za pomocą klawiatury“ na stronie 218.

5

Gdy pokaz slajdów się skończy, zamknij okno z narzędziami Keynote.