Keynote - Stosowanie formatu naukowego w komórkach tabeli

background image

Stosowanie formatu naukowego w komórkach tabeli

Format naukowy polega na przedstawianiu liczb jako wykładnika potęgi 10. Wykładnik
wyświetlany jest po literze E. Przykładowo, liczba 5,00 wyświetlana jest w formacie
naukowym jako 5,00E+00, natomiast 12345 jako 1,23E+04.

Jak zastosować format naukowy?

1

Zaznacz jedną lub kilka komórek.

2

Kliknij w „Inspektor” w pasku narzędzi, a następnie kliknij w przycisk tabeli.

3

Kliknij w „Format” w Inspektorze tabel.

4

Rozwiń menu „Format komórki” i wybierz z niego „Naukowy”.

5

Jeżeli chcesz określić liczbę miejsc po przecinku, użyj pola „Dziesiętne”.