Keynote - Wypełnianie komórek kolorem lub obrazkiem

background image

Wypełnianie komórek kolorem lub obrazkiem

W tle komórek oraz całej tabeli (zależnie od tego, co zostało zaznaczone) można
umieszczać obrazki, jednolity kolor lub gradient.

Chcąc zastąpić obraz znajdujący się w tle lub zmienić kolor wypełnienia, wystarczy
wykonać ponownie te same kroki.

Jak dodać lub zmienić kolor lub obraz w tle?

1

Zaznacz całą tabelę, pojedynczą komórkę lub kilka komórek.

2

Kliknij w „Inspektor” w pasku narzędzi, po czym kliknij w przycisk Inspektora tabel.

3

Kliknij w „Tabela” w oknie Inspektora tabel, a następnie wykonaj dowolną z poniższych

czynności:

Jeżeli chcesz dodać obrazek, wybierz „Wypełnienie obrazkiem” z menu „Tło komórki”.

Â

Wskaż obrazek po czym wybierz sposób jego wyświetlania.
Jeżeli chcesz dodać kolor tła, wybierz „Wypełnienie kolorem” lub „Wypełnienie

Â

gradientem” z menu „Tło komórki”, po czym dokonaj wyboru koloru.
Jeżeli chcesz dodać obrazek z nałożonym kolorem, wybierz „Wypełnienie obrazkiem

Â

z tintą” z menu „Tło komórki”, po czym wskaż obrazek i wybierz kolor.

Wypełnianie komórek obrazkiem lub kolorem działa tak samo, jak wypełnianie kształtu.
Zobacz „Wypełnianie obiektów kolorem lub obrazkiem“ na stronie 102, aby dowiedzieć
się więcej.

Gdy w tle komórki lub tabeli umieszczony jest obrazek lub kolor, wszystko co zostanie
wpisane w komórce będzie na niego nakładane.