Keynote - Dostosowywanie wyglądu i makiety tabeli

background image

Dostosowywanie wyglądu i makiety tabeli

Można dodać wiersze nagłówka i stopki, zmienić kolor tła tabeli lub umieścić w jej
tle obrazek, zmienić tło poszczególnych komórek, a także dostosować styl i kolory
krawędzi. Dodawanie, przenoszenie i ukrywanie odcinków krawędzi oraz łączenie i
dzielenie komórek pozwoli na utworzenie bardziej złożonych makiet.

Więcej informacji na temat animacji tabel można znaleźć w „Tworzenie animacji
tabeli“ na stronie 131.