Keynote - Dodawanie wierszy do tabeli

background image

Dodawanie wierszy do tabeli

Można dodawać wiersze wewnątrz lub na końcu tabeli. Jeżeli tabela zawiera jeden lub
kilka wierszy stopki, wiersze dodane na końcu tabeli znajdą się powyżej wiersza stopki.
Jeżeli tabela zawiera wiersz nagłówka, nowe wiersze dodane na górze tabeli znajdą się
poniżej wiersza nagłówka.

Oto sposoby dodawania wierszy do tabeli:
Zaznacz tabelę, po czym ustal liczbę wierszy za pomocą pola liczby wierszy,

m

znajdującego się w pasku formatu.
Nowe wiersze dodane zostaną na końcu tabeli.
Jeżeli chcesz dodać nowy wiersz na dole tabeli, naciśnij klawisz Tab, gdy zaznaczona

m

jest ostatnia komórka tabeli (przed wierszami stopki).
Jeżeli chcesz dodać pojedynczy wiersz w dowolnym miejscu tabeli, zaznacz komórkę

m

i wybierz Format > Tabela > „Dodaj wiersz nad” lub „Dodaj wiersz poniżej”.
Możesz także wybrać te polecenia z menu „Edycja wierszy/kolumn”, znajdującego się
w Inspektorze tabel. Kliknij w „Inspektor” w pasku narzędziowym, następnie kliknij
w przycisk tabel, po czym kliknij w „Tabela”.
Jeżeli chcesz dodać kilka wierszy w dowolnym miejscu tabeli, zaznacz zakres komórek

m

obejmujący tyle wierszy, ile chcesz dodać (np. jeżeli chcesz dodać trzy nowe wiersze,
zaznacz trzy istniejące wiersze), po czym wybierz Format > Tabela > „Dodaj wiersze
nad” lub „Dodaj wiersze pod”.
Możesz także wybrać te polecenia z menu „Edycja wierszy/kolumn”, znajdującego się
w Inspektorze tabel. Kliknij w „Inspektor” w pasku narzędzi, następnie kliknij w przycisk
Inspektora tabel, a później w „Tabela”.
Można dzielić komórki na dwa równe wiersze. Zobacz „

m

Dzielenie komórek tabeli“ na

stronie 177, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.