Keynote - Okno wyboru koloru

background image

Okno wyboru koloru

Okno kolorów pozwala na wybór koloru obiektu.

8UZNQPMVQPKBXJBTJ‹LPMPS
[B[OBD[POZOBLPMF+F×FMJTh
UVEXBLPMPSZ P[OBD[BUP ×F
[XJ‹LT[POB[PTUB•BQS[F[SPD[ZTUPÀm

6×ZKUFHPTVXBLB BCZ
[XJ‹LT[ZmMVC[NOJFKT[Zm
KBTOPÀmDB•FHPLP•BCBSX

,MJLOJK BCZXZCSBmLPMPS

.P×FT[UVQS[FDJhHBmLPMPSZ
[QPMBLPMPSV BCZ[BDIPXBmKF
XQPES‹D[OFKQBMFDJF

,MJLOJKXU‹JLPO‹

BOBTU‹QOJFXEPXPMOZ

FMFNFOUOBFLSBOJF BCZ

V×ZmKFHPLPMPSV

5FQS[ZDJTLJEBKhEPTU‹Q

EPSw×OZDINFUPE

XZCPSVLPMPSV

1S[FDJhHOJKTVXBL

[BD[FSOJFOJBXMFXP

BCZ[XJ‹LT[Zm

QS[F[SPD[ZTUPÀmLPMPSV

Wyboru koloru można dokonać za pomocą koła barw, widocznego w oknie wyboru
koloru. Zaznaczony w nim kolor pojawi się w polu koloru w górnej części okna. Kolor
ten można zachować w palecie, aby łatwiej go później znaleźć.

W celu zastosowania wybranego koloru w obiekcie na stronie, należy kolor ten
umieścić w odpowiednim polu koloru, znajdującym się w panelu Inspektora. Można
zaznaczyć pole koloru w panelu Inspektora, po czym kliknąć w kolor. Można także
przeciągnąć kolor z palety lub pola koloru do okna Inspektora.

Jak wybrać kolor?

1

Otwórz okno kolorów, klikając w „Kolory” w pasku narzędzi lub w pole koloru w

jednym z Inspektorów.

2

Kliknij w dowolnym miejscu koła z kolorami.

Zaznaczony w ten sposób kolor pojawi się w polu koloru w górnej części okna.

3

Jeżeli chcesz rozjaśnić lub przyciemnić wybrany kolor, użyj suwaka widocznego po

prawej stronie okna wyboru koloru.

4

Jeżeli chcesz, aby kolor był bardziej przeźroczysty, przeciągnij suwak zaczernienia

w lewo lub wpisz wartość procentową w polu tekstowym znajdującym się obok niego.

5

Jeżeli chcesz użyć palety kolorów, odsłoń ją, przeciągając uchwyt na dole okna wyboru

koloru (po środku).
Możesz zachować kolor w palecie, przeciągając go z pola koloru do dowolnego z pól
palety. Jeżeli chcesz usunąć kolor z palety, przeciągnij puste pole do pola z kolorem,
który chcesz usunąć.

background image

6

Jeżeli chcesz dopasować kolor do innego obiektu widocznego na ekranie, kliknij

w ikonę wyszukiwania (symbol szkła powiększającego), widoczną obok pola koloru.
Następnie kliknij w obiekt na ekranie, którego kolor chcesz użyć.
Wybrany w ten sposób kolor pojawi się w polu koloru. Zaznacz obiekt w dokumencie,
którego kolor chcesz zmienić, po czym przeciągnij kolor z pola koloru do tego obiektu.