Keynote - Okno ostrzeżeń

background image

Okno ostrzeżeń

Podczas importowania dokumentu do Keynote lub eksportowania dokumentu
Keynote w innym formacie, niektóre elementy mogą nie zostać przeniesione w
spodziewany sposób. W oknie ostrzeżeń dokumentu znajduje się lista problemów
napotkanych podczas importu. Ostrzeżenia mogą pojawić się także w innych
sytuacjach, np. podczas zachowywania dokumentu w formacie wcześniejszej wersji
programu.

Gdy napotkane zostaną problemy, na ekranie pojawi się okno dialogowe z prośbą
o ich przejrzenie. Jeżeli zrezygnujesz wówczas z przejrzenia problemów, możesz
zawsze później otworzyć okno ostrzeżeń, wybierając z menu Widok > Pokaż
ostrzeżenia dokumentu.

Gdy pojawi się ostrzeżenie o brakującej czcionce, możesz zaznaczyć je i kliknąć
w „Zastąp czcionkę”, aby wybrać czcionkę zastępczą.

Można skopiować ostrzeżenia i wkleić je do dokumentu tekstowego. Mogą one się
przydać podczas rozwiązywania ewentualnych problemów.

28 

Rozdział 1    

Narzędzia Keynote i sposoby ich używania

background image

29

Poznaj podstawy pracy z dokumentami Keynote: otwieranie,
importowanie, edycję, zachowywanie, wykonywanie kopii i
ochronę dokumentów hasłem.

W tym rozdziale omówione są sposoby szybkiego zachowywania prezentacji podczas
pracy i ochrony dokumentów hasłem.

Keynote pozwala na otwieranie prezentacji utworzonych w programach PowerPoint
i AppleWorks, dzięki czemu łatwo można kontynuować pracę nad projektami
rozpoczętymi w innych programach lub współpracować z osobami korzystającymi
z innych programów.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak zachować dokument Keynote w formacie
programu PowerPoint (lub innym), zobacz „Eksportowanie pokazu slajdów w innych
formatach“ na stronie 226.

Tworzenie nowego dokumentu lub otwieranie istniejącego

Każdy tworzony pokaz slajdów stanowi samodzielny dokument programu Keynote.
Istnieje kilka sposobów rozpoczęcia pracy z Keynote:

Utworzenie nowego dokumentu Keynote.

Â

Zaimportowanie dokumentu utworzonego w programie PowerPoint lub

Â

AppleWorks
Otworzenie istniejącego dokumentu Keynote

Â