Keynote - Redigere data i et eksisterende diagram

background image

Redigere data i et eksisterende diagram

Hvis du vil redigere dataene i et eksisterende diagram, åpner du
Diagramdataredigering og skriver inn de nye dataene. Når du redigerer dataene,
oppdateres diagrammet automatisk slik at det gjenspeiler de nye dataene.

Slik åpner du Diagramdataredigering og redigerer dataene:

1

Marker diagrammet.

2

Klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk på Diagraminspektør-knappen, og klikk deretter

på Rediger data.
Du kan også velge Format > Diagram > Vis dataredigering.

3

Marker tabellcellene i Diagramdataredigering, og skriv inn dataene der.

Hvis du vil lære mer om hvordan du redigerer dataene i Diagramdataredigering,
inkludert hvordan du bytter mellom rader og kolonner som dataserier, kan du lese
trinn 2 og 3 i «Legge til et nytt diagram og legge inn data» på side 142.

Oppdatere et diagram kopiert fra et Numbers-dokument

Hvis du har opprettet et diagram i Numbers, kan du kopiere det og lime det
inn i Keynote-presentasjonen din. Etter at det er limt inn i Keynote, beholder
diagrammet tilknytningen til datatabellene det refererer til i Numbers. Hvis du
vil endre diagramdataene, åpner du det opprinnelige Numbers-dokumentet og
redigerer dataene der, arkiverer du Numbers-dokumentet og gjenoppfrisker deretter
diagramdataen i Keynote.

Slik oppdaterer du et diagram etter at du har oppdatert dataene i den tilknyttede
Numbers-tabellen:
Marker diagrammet i lysbildets arbeidsområde og klikk på oppdaterknappen som

m

vises.
Merk: Du må arkivere Numbers-dokumentet før du kopierer og limer inn diagrammet
i Keynote-presentasjonen og etter at du har redigert Numbers-datatabellene som
diagrammet refererer til.

Slik fjerner du koblingen til diagrammet fra Numbers-tabellene:
Marker diagrammet på arbeidsområdet og klikk på Fjern kobling.

m

background image

Etter at du har fjernet koblingen fra diagrammet, behandles det som et hvilket som
helst diagram laget i Keynote, og må oppdateres med Diagramdataredigering.

Hvis du klikker på Kilde-koblingen ved siden av Oppdater-knappen, åpnes Numbers-
dokumentet som diagrammet er koblet til. (Hvis Kilde-koblingen er skjult, utvider du
kontrollpanelet til Oppdater-knappen ved å dra håndtaket utover.)