Keynote - Konvertere et diagram fra en type til en annen

background image

Konvertere et diagram fra en type til en annen

Du kan bytte diagramtype når som helst. Imidlertid kan enkelte diagramtyper benytte
rad- og kolonnedataene forskjellig, som beskrevet nedenfor.

Slik konverterer du et diagram fra en type til en annen

1

Marker diagrammet.

2

Klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk på diagraminspektørknappen, og velg deretter

en annen diagramtype fra lokalmenyen som vises når du klikker på diagramsymbolet
øverst til venstre.
Hvis du bytter til sektordiagram, vises første datapunkt i hver serie som en sektor.
Hvis du bytter til et punktdiagram, krever hvert punkt i diagrammet to verdier. Hvis
diagrammet er basert på et ulikt antall rader eller kolonner, vises ikke den siste raden
eller kolonnen.
Hvis du bytter til et stolpe-, kolonne-, område- eller linjediagram, tilsvarer hver serie i det
nye diagrammet en rad eller kolonne i Diagramdataredigering.
Hvis du bytter til en 3D-versjon av et diagram, viser diagraminspektøren kontroller for
styring av objektdybde, lyssetting og annet.

Det er mulig at formatering du har brukt på diagrammet du bytter fra ikke brukes
på det nye diagrammet. For eksempel er det mulig at fargefyllattributten for
datapunktelementer (stolper, sektorer og så videre) har en annen standardverdi for
hver diagramtype. Hvis du har endret en kolonnefyllfarge og deretter konverterer
diagrammet til et stolpediagram, beholdes ikke fyllfargeendringen. Avhengig av
diagramtypen, kan følgende attributter tilbakestilles til standardstilen: verdietiketter
og plassering, tekststil, seriestrek, serieskygge, seriefyll, datapunktsymboler og
datapunktfyll.

144

Kapittel 9

Opprette diagrammer fra data

background image

Kapittel 9

Opprette diagrammer fra data

145

Når du bytter diagramtype og den nye typen har noen av de samme attributtene,
endres ikke de attributtene. Delte attributter er akser, rutenett, aksemerker,
akseetiketter, vis minimumsverdi, nummerformat, kantlinjer, rotering, skygger, og
3D-lyssetting. Hvis du vil vite mer, leser du «Formatere diagrammet» på side 146.

Stolpe eller kolonnediagrammer og stablede stolpe eller kolonnediagrammer deler
attributter, med unntak av verdietikettplassering. Stolpe og kolonnediagrammer har
også separat fyll.

3D-diagramskygger deles mellom diagramtyper.