Keynote - Vise trendlinjer i diagrammer

background image

Vise trendlinjer i diagrammer

Trendlinjer er linjer som beregnes og tegnes for å passe dataene dine best mulig
i henhold til ligningstypen du foretrekker. Du kan vise trendlinjer for de fleste
diagramtyper, med unntak av stablet stolpe-, kolonne-, område- og sektordiagrammer.

Slik viser du en trendlinje for datapunktene i en markert serie:

1

Marker serien du vil vise en trendlinje for, og klikk deretter på Inspektør-knappen i

verktøylinjen.

2

Klikk på diagraminspektørknappen, og klikk deretter på Serier.

3

Klikk på avansert nederst i Serier-panelet. Deretter klikker du på Trendlinjer.

4

Velg ligningen du vil bruke til å beregne trendlinjen fra følgende:

Lineær: Gir en rett linje som passer dataserien best mulig. Dette er mest nyttig for
enkle og lineære dataserier.
Logaritmisk: Gir en buet linje som passer dataserien best mulig. Dette er mest nyttig
når verdier vokser eller faller raskt og deretter flater ut.
Polynomisk: Gir en buet linje med topper og bunner som viser hvor verdier vokser
og faller. Angi den polynomiske graden du vil bruke, i Grad-feltet. Grad 4 gir opptil 3
topper eller bunner.
Potens: Gir en buet linje du kan bruke når du vil sammenligne målinger som vokser
i en bestemt grad. Du kan ikke bruke potens sammen med data som inneholder null
eller negative verdier.
Eksponentiell: Gir en buet linje du kan bruke når verdier vokser eller faller i stadig
økende grad. Du kan ikke bruke eksponentiell sammen med data som inneholder null
eller negative verdier.
Glidende gjennomsnitt: Gir en trendlinje ved hjelp av antallet datapunkter du
angir i Periode-feltet. Gjennomsnittet regnes ut og brukes som trendlinjepunkt. Angi
perioden du vil bruke, i feltet ved siden av.

background image

5

Hvis du vil se ligningen som beskriver en trendlinje, markerer du linjen og velger

deretter Vis ligning. Du kan flytte denne ligningen dit du vil at den skal vises på
lysbildet.

6

Hvis du vil se R-kvadratverdien som ble brukt til å beregne en trendlinje, markerer du

linjen og velger deretter Vi R^2-verdi. Du kan flytte dette tallet dit du vil at den skal
vises på lysbildet.

7

Hvis du vil vise en etikett for en trendlinje, markerer du den og velger deretter Etikett.

Skriv inn en etikett i feltet ved siden av.

8

Hvis du vil endre linjefargen eller -tykkelsen, markerer du den og klikker deretter på

grafikkknappen i Inspektør-vinduet. Utfør justeringer ved hjelp av Strek-kontrollene i
grafikkinspektøren.