Keynote - Formatere elementene i et diagrams dataserie

background image

Formatere elementene i et diagrams dataserie

Hvis du vil endre serieelementer, markerer du først et element i serien du vil
endre. De fleste endringene utføres ved hjelp av kontrollene i Serier-panelet i
diagraminspektøren.

Slik fyller du markerte serieelementer med spesialfarger og -mønstre:

1

Klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk på diagraminspektørknappen, og klikk deretter

på Diagramfarger.

150

Kapittel 9

Opprette diagrammer fra data

background image

Kapittel 9

Opprette diagrammer fra data

151

2

Velg en fylltype (for eksempel 3D-teksturfyll) fra den første lokalmenyen.

3

Velg en fyllsamling (for eksempel Marmor eller Tre) fra den andre lokalmenyen.

4

Gjør ett av følgende:

Hvis du vil fylle alle elementene i alle dataseriene, klikker du Bruk på alle. Det første

Â

fyllet brukes på elementer i den første serien, det andre på elementer i den andre
serien og så videre.
Hvis du vil fylle elementer i én dataserie, flytter du fyllet til et element (stolpe,

Â

kolonne og så videre) i serien.

Merk at disse fyllene ikke kan brukes for linje- og punktdiagrammer. Hvis du
vil lære om formatering av serieelementer i disse diagramtypene, leser du
«Tilpasse datapunktsymboler og -linjer i linjediagrammer» på side 159 og «Bruke
punktdiagrammer» på side 160.

Slik justerer du opasitet, strøk, skygge og fyll for markerte serieelementer:
Marker elementet du vil endre, klikk på grafikkinspektørknappen, og foreta deretter

m

endringene du vil ha.
Når du justerer opasitet og fyll, endrer du opasiteten til hele diagrammet ved å flytte
Opasitet-skyvekontrollen nederst i grafikkinspektøren. Hvis du kun vil justere en
markert serie, justerer du opasiteten til fargefyllet, forløpningsfyllet eller det farget
bildefyllet etter behov. Hvis du vil ha flere detaljer, leser du «Justere opasitet» på
side 100 og «Fylle et objekt med en farge» på side 101.
Hvis du vil lære hvordan du bruker ett av dine egne bilder som fyll, leser du «Fylle et objekt
med et bilde» på side 103.
Hvis du vil lære hvordan du endrer utseendet til streken rundt et element, leser du «Endre
kantlinjestil» på side 97.
Hvis du vil lære hvordan du endrer skyggene, leser du «Legge til skygger» på side 99.

Slik viser du og formaterer datapunktetiketter for markerte serier:
Klikk på Serie i diagraminspektøren, og marker deretter Verdietiketter. Gjør deretter ett

m

av følgende:

Du plasserer etikettene ved å velge en etikettplassering fra plasseringsknappene:

Â

(innside øverst, midten, innside nederst eller utside for stablet venstre, eller høyre).
For stolpe- og kolonnediagrammer kan du velge å plassere etikettene innenfor
stolpen nær toppen, midten eller bunnen, eller forbi slutten på stolpen. Det siste
alternativet er ikke tilgjengelig for stablede stolpe- og kolonnediagrammer.
For områdediagrammer kan du velge å plassere etikettene innenfor områdefigurene
nær toppen, midten eller bunnen, og du kan justere dem til venstre i midten eller til
høyre.
For linjediagrammer kan du velge å plassere etikettene over, rett oppå eller under
datapunktsymbolene, og du kan justere dem til venstre i midten eller til høyre.

background image

Hvis du vil angi visningsformatet for dataverdiene, markerer du et valg fra Format-

Â

lokalmenyen (les beskrivelsene under «Formatere diagramakser» på side 148 for mer
informasjon). Velg Tilpasset hvis du vil bruke et tilpasset tallformat som du tidligere
har angitt, eller hvis du vil lage et nytt tallformat. Hvis du vil ha mer informasjon,
leser du «Bruke dine egne formater for visning av verdier i tabellceller» på side 189.
Angi om du vil vise negative tall med et minustegn foran tallet eller parenteser

Â

rundt tallet, ved å velge -100 eller (100) fra lokalmenyen.
Hvis du vil angi antall desimaler som vises, skriver du inn et tall i Desimaler-feltet.

Â

Hvis du vil endre tekstattributtene til datapunktetikettene, leser du «

Â

Opprette

konturtekst» på side 52.

Du kan bruke en rekke forskjellige visuelle effekter til å forbedre utseendet til
dataserieelementer, for eksempel stolper (i kolonne- og stolpediagrammer),
datapunktfigurer (i linje og punktdiagrammer) og områdefigurer.

Sektorstykker representerer også en dataserie, men disse har spesielle
formateringshensyn. Hvis du vil vite mer, kan du lese «Tilpasse utseendet til
sektordiagrammer» på side 154.

For stolpe-, kolonne-, og områdediagrammer, kan du foreta formateringsvalg for
å endre utseendet og stilen til dataseriefigurer og -symboler i Serier-panelet i
diagraminspektøren.

Mange serieformateringsalternativer er også tilgjengelige i formatlinjen. Når du
markerer et serieelement i et diagram, endres objektene i formatlinjen slik at det finnes
passende alternativer for formatering av diagramserieelementer.