Keynote - Angi skygger, avstand og serienavn for stolpe- og kolonnediagrammer

background image

Angi skygger, avstand og serienavn for stolpe- og

kolonnediagrammer

I stolpe- og kolonnediagrammer, kan du justere avstanden mellom settene med
stolper eller kolonner (datasettene). I diagrammer det datasettene ikke er stablet, kan
du også justere avstanden mellom hver stolpe eller kolonne (enkeltvise datasett). Du
kan også legge til skygger på enkeltvise dataserier eller hele diagrammet.

I stolpe og kolonnediagrammer som ikke er stablet, kan du også velge å vise
serienavnene.

Slik tilpasser du stolpe- og kolonnediagrammer:

1

Marker et stolpe- eller kolonnediagram.

2

Klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk på diagraminspektørknappen, og klikk deretter

på Diagram.

3

Gjør ett av følgende:

Endre avstanden mellom stolper eller kategorier:

Â

Hvis du vil endre avstanden mellom stolper, skriver du inn en verdi (eller klikker på
pilene) i «Avstand mellom stolper»-feltet.
Hvis du vil endre avstanden mellom kategorier (i ikke-stablede diagrammer), angir du
en verdi i «Avstand mellom sett»-feltet.
Verdien er prosentandelen av stolpetykkelsen. Hvis du reduserer avstanden mellom
stolper, blir de tykkere. Du kan også flytte musepekeren til kanten av en stolpe til
det blir en tohodet pil, og deretter flytte for å gjøre stolpene tykkere eller tynnere.
Legge til skygger:

Â

Hvis du vil legge til skygger på enkeltstolper, velger du Individuelt fra Skygge-
lokalmenyen.
Hvis du vil legge til skygger på hver stolpegruppe, velger du Gruppe fra Skygge-
lokalmenyen.

158

Kapittel 9

Opprette diagrammer fra data

background image

Kapittel 9

Opprette diagrammer fra data

159

Hvis du vil angi skyggeattributter, bruker du grafikkinspektøren. Du finner
instruksjoner i «Legge til skygger» på side 99.
Hvis du vil vise serienavn, velger du Vis serienavn fra Angi aksevalg-lokalmenyen

Â

under Kategoriakse i Akse-panelet i diagraminspektøren. (Dette alternativet er ikke
tilgjengelig for stablede stolpe- og kolonnediagrammer.)