Keynote - Opprette kun-hyperkoblinger-presentasjoner

background image

Opprette kun-hyperkoblinger-presentasjoner

Hvis lysbildeserien skal vises på en plattform som gjør det mulig at brukerne selv
kontrollerer avspillingen, kan du gi brukerne navigeringskontroller. Du kan for
eksempel opprette hyperkoblinger som kobler til bestemte lysbilder, avslutter
lysbildeserien eller utløser andre handlinger.

Hvis du vil lage en lysbildeserie som kun kan kontrolleres av hyperkoblinger, lager
du en kun-hyperkoblinger-presentasjon. Markøren vises nå kun på bilder med
hyperkoblinger.

Under en kun-hyperkoblinger-presentasjon, vises markøren som standard kun på
lysbilder med hyperkoblinger. Du kan angi at markøren skal vises når noen beveger
musen.

Slik oppretter du en kun-hyperkoblinger-presentasjon:

1

Konfigurer lysbildeserien ved hjelp av hyperkoblinger for å navigere til bestemte sider.

Se «Gå til et bestemt lysbilde» på side 136 for mer informasjon.

2

I Dokument-panelet i dokumentinspektøren velger du «Kun hyperkoblinger» fra

Presentasjon-lokalmenyen.

Slik angir du at markøren skal vises når noen beveger musen:
Velg Keynote > Valg, klikk på Lysbildeserie og marker deretter «Vis markør når noen

m

beveger musen.”

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du lager en hyperkobling som avslutter
lysbildeserien, leser du «Lage en «Avslutt lysbildeserie»-knapp i lysbildeserien». Hvis du
vil forhindre uvedkommende brukere i å avslutte lysbildeserien, kan du kreve at de må
skrive inn et passord for å avslutte lysbildeserien. Hvis du vil ha mer informasjon, leser
du «Stoppe en presentasjon» på side 216.