Keynote - Endre rekkefølge på objektbygg

background image

Endre rekkefølge på objektbygg

Du kan endre byggrekkefølgen på et lysbilde. Du kan for eksempel angi at et objekt
skal komme inn på og forlate skjermen før et annet objekt kommer inn på skjermen.
Du kan også angi at forskjellige deler av et objekt (for eksempel et punkttegn i en
punkttegnliste) bygges på forskjellige tidspunkt. (Hvis du vil ha mer informasjon om å
bruke objektdeler, kan du lese «Blande tekst-, tabell- og diagrambygg» på side 130.)

Slik endrer du rekkefølgen for når bygg forekommer:
Hvis byggrekkefølgeskuffen ikke er åpen i bygginspektøren, klikker du på Flere valg.

m

Endre rekkefølge på objekter i byggrekkefølgeskuffen ved å flytte dem.
Marker et objekt på arbeidsområdet, og velg deretter et alternativ fra Rekkefølge-

m

lokalmenyen i bygginspektøren.