Keynote - Bygge en bildeserie på et enkeltlysbilde (smarte bygg)

background image

Bygge en bildeserie på et enkeltlysbilde (smarte bygg)

Med Keynote kan du enkelt bygge en bildeserie på et enkeltlysbilde med animerte
overganger mellom dem. Disse byggeffektene kalles smarte bygg. Det er enkelt å
konfigurere et smart bygg som bruker standardhastighet og -byggretning og andre
standardattributter som allerede er definert for hver byggeffekt. Du kan også tilpasse
detaljene.

Du gjenkjenner smarte bygg på arbeidsområdet ved at de er omgitt av en blå rute
med en liten, lilla diamant nederst i høyre hjørne.

Det lilla merket indikerer
at bildet er en del av et
smart bygg.

Slik konfigurerer du et smart bygg:

1

Velg Sett inn > Smart bygg > byggeffekt.

124

Kapittel 7

Bruke bevegelse i lysbildeserier

background image

Kapittel 7

Bruke bevegelse i lysbildeserier

125

2

Flytt bilder fra Bilder-panelet i medienavigeringsvinduet (hvis vinduet ikke vises, klikker

du på Media i verktøylinjen) til slippsonen på arbeidsområdet (en blå firkantet med
stiplet omriss) eller i Smart bygg-redigereren.

Enkelte smarte bygg viser bilder i to tilstander.
Bruk disse knappene og skyveknappen til å endre
bildestørrelsen i hver tilstand.

Marker for å gi alle bildene
samme størrelse. Fjern
markeringen for å bruke
bildenes relative størrelse.

Flytt bilder hit.

Du kan også flytte bilder og andre bildefiler fra Finder.

3

Du kan bruke Smart bygg-redigereren til å justere smarte bygg på følgende måter:

Hvis du vil bytte plasseringen av to bilder, flytter du det ene bilder over det andre i Smart
bygg-redigereren.
Hvis du vil fjerne et bilde fra bygget, flytter du det ut fra Smart bygg-redigereren eller
markerer bildet og trykker på Slett.
Hvis du vil at alle bildene skal være like store, markerer du «Skaler bilder til samme
størrelse».
Hvis du vil bruke bildenes relative størrelse, fjerner du markeringen for «Skaler bilder til
samme størrelse».
Enkelte smarte bygg viser bilder i to tilstander. Bruk størrelsesknappene og Skaler-
skyveknappen til å angi hvor stort bildet skal være ved de forskjellige tilstandene.

4

Hvis du vil at maksimumstørrelsen på bilder skal være mindre eller større på

arbeidsområdet, flytter du håndtakene på den blå Smart bygg-ruten.

Slik modifiserer du hastighet, retning, justering og andre attributter for bygget:

1

Marker Smart bygg, og klikk på Inspektør-knappen i verktøylinjen.

2

Klikk på bygginspektørknappen i inspektøren, og klikk deretter på Handling.

background image

Ulike byggstiler har ulike attributter, så valgene du ser er avhengig av hvilken
byggeffekt du har markert.

Klikk for å forhåndsvise

bygget.

Angi at enkelte bilder skal

vises lengre enn andre.

Angi

animasjonseffektene.

Angi hvilke bilder
som skal være med
i bygget.

Angi hvordan
bilder skal justeres.

3

Hvis du vil endre hastigheten til et smart bygg, angir du en verdi i Varighet-feltet. En

lengre varighet betyr at hvert bildet vises lengre på skjermen.

4

Hvis du vil angi hvilket bilde som skal begynne byggsyklusen, og hvilket bildet som

skal kommet til slutt, markerer du tilsvarende tall i «Bygg fra»- og «til»-lokalmenyene.
Du kan bla gjennom eventuelle etterfølgende underdel av bildene eller bla gjennom
alle bildene, avhengig av det første og siste valgte bildet.

5

Hvis du vil tilpasse andre attributter, bruker du kontrollene for å tilpasse det smarte

bygget.

Slik gir du enkeltbildebygg forskjellig timing:

1

Marker avkrysningsruten for «Angi tid og rekkef. for hvert bygg» i Handling-panelet i

bygginspektøren.

2

Hvis byggrekkefølgeskuffen ikke er åpen, klikker du på Flere valg.

I skuffen markeres alle bildene som kommer til å bygges som en del av det smarte
bygget. Bildene vises i den rekkefølgen de bygges. Standardinnstillingen er at hvert
bilde vises på lysbildet kun når du klikker for å utløse bygget.

3

Hvis du vil at et bilde skal automatisk bygges etter en angitt tidsperiode (i stedet for å

måtte klikke), markerer du «Automatisk etter bygg n» eller «Automatisk etter tidligere
bygg» fra Start bygg-lokalmenyen nederst i skuffen.
Det valgte bygget starter automatisk med én gang det forrige bygget avsluttes.

126

Kapittel 7

Bruke bevegelse i lysbildeserier

background image

Kapittel 7

Bruke bevegelse i lysbildeserier

127

4

Hvis du vil angi en forsinkelse mellom det forrige bygget og det valgte bygget, angir

du en tidsperiode i Forsinkelse-feltet.

5

Hvis du vil blande inn bygget til et annet objekt på lysbildet mellom bildebyggene til

dette smarte bygget, flytter du det andre objektbygget inn mellom bildebyggene hvor
du vil at det skal forekomme.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du blander inn objektbygg, følger du de
generelle instruksjonene i «Blande tekst-, tabell- og diagrambygg» på side 130.

Slik endrer du byggstil:
Marker et smart bygg, og velg deretter en ny effekt fra lokalmenyen i Handling-panelet

m

i bygginspektøren.

Slik viser du Smart bygg-redigereren:
Klikk hvor som helst i den blå Smart bygg-ruten.

m

Enkelte smarte bygg bruker effekter som gjør at bilder kommer inn på og forlater
lysbildet. Se «Bruke bygg for å få objekter til å komme inn på og forlate lysbilder» på
side 118 for mer informasjon.

Du kan lage et hendelsesbygg på et masterlysbilde slik at byggeffekter vises på
hvert bilde som lages ved hjelp av den masteren. Du finner instruksjoner i «Definere
standardoverganger» på side 244.