Keynote - Tips for hvordan du bruker Teksteffekter til å lage en overgang

background image

Tips for hvordan du bruker Teksteffekter til å lage en overgang

Teksteffekteroverganger omfatter Anagram-, Glans-, Gnist- og Rull-effekter.
Teksteffekteroverganger gir best resultat når du bruker to etterfølgende lysbilder med
enkel tekst som skiller seg ut. Angi at teksten på begge lysbildene skal bruke samme
font og skriftstørrelse. For Anagram- og Rull-overgangene må du forsikre deg om at
teksten er plassert på samme sted på begge lysbildene.

Slik konfigurerer du en overgang som bruker teksteffekter:

1

Opprett et lysbilde med enkel tekst som skiller seg ut (for eksempel en tittel eller en

kort kunngjøring).

2

Marker lysbildet i lysbildenavigeringen og trykk på Kommando-D for å duplisere

lysbildet.

3

Slett den eksisterende teksten på lysbildekopien, og skriv inn teksten du vil ha på

lysbildet.
Forsikre deg om at den nye teksten er enkel og at den inneholder minst noen av de
samme bokstavene som på det første lysbildet.

4

Marker det første lysbildet av paret, og ta i bruk den teksteffektovergangen du vil

bruke.