Keynote - Legge et lydspor til en lysbildeserie

background image

Legge et lydspor til en lysbildeserie

En fil som er lagt til som et lydspor, spilles alltid fra begynnelsen.

108

Kapittel 6

Legge til lyder og filmer

background image

Kapittel 6

Legge til lyder og filmer

109

Slik legger du til et lydspor:

1

Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på dokumentinspektørknappen.

2

Klikk på Lyd-knappen.

Dokumentinspektør-

knappen

Flytt en lydfil hit for

å spille den gjennom

hele lysbildeserien.

Hvis du vil gjenta
lydfilen, velger du
Sløyfe.

Angi volumet for
lydsporet.

Lyd-knappen

Hør på lydfilen.

3

Gjør ett av følgende:

Hvis du vil legge til en sang eller spilleliste fra iTunes-biblioteket, klikker du på
iTunes-biblioteket. Finn sangen eller spillelisten du vil ha, og flytt den deretter fra
medienavigeringsvinduet og til lydområdet i dokumentinspektøren. Vær oppmerksom
på at hvis du har utført endringer til spillelisten i iTunes, kommer ikke endringen til å
vises i lydsporet før du legger til spillelisten igjen.
Hvis du vil legge til en lydfil fra Finder, flytter du lydfilen fra skrivebordet og til
lydområdet i dokumentinspektøren.

4

Hvis du vil at sangen eller spillelisten skal gjentas mens presentasjonen spilles av,

velger du Sløyfe fra lokalmenyen ved siden av lydområdet.

5

Hvis du vil høre en smakebit av sangen mens du arbeider med lysbildeserien, klikker

du på Start-knappen under lydområdet.