Keynote - Legge til en forhåndstegnet figur

background image

Legge til en forhåndstegnet figur

Slik kan du legge til forhåndstegnede figurer:
Klikk på Figurer i verktøylinjen, og velg deretter en figur fra lokalmenyen.

m

Velg Sett inn > Figur >

m

Figur.

Trykk på Tilvalg-tasten mens du klikker på Figurer i verktøylinjen, og velg deretter en

m

figur fra lokalmenyen. Markøren endres til et trådkors. Flytt over arbeidsområdet for å
opprette en figur med den størrelsen du ønsker. Hvis du vil beholde størrelsesforholdet
til figuren (for eksempel at trekanter har like sider), trykker du Skift-tasten mens du
flytter.

Flytt den nye figuren dit du vil ha den på arbeidsområdet. Hvis du vil endre omrisset til
figuren, må du først gjøre den redigerbar, les «Gjøre figurer redigerbare» på side 84.

Hvis du vil lære hvordan du manipulerer og justerer figurer og endre generelle
objektegenskaper, for eksempel farger, kantlinjestil (strek), størrelse, retning, skygger
og annet, leser du «Om manipulering, organisering og endring av utseendet på
objekter» på side 89.

82

Kapittel 5

Arbeide med bilder, figurer og andre objekter

background image

Kapittel 5

Arbeide med bilder, figurer og andre objekter

83