Keynote - Markere flere objekter

background image

Markere flere objekter

Før du kan flytte, endre eller utføre andre handlinger med objekter, må du markere
dem. Et markert objekt har håndtak som gjør det mulig å flytte eller manipulere
objektet.

Slik kan du markere objekter og oppheve markeringen:
Hvis du vil markere et enkeltobjekt, klikker du hvor som helst på objektet (hvis du vil

m

markere et objekt uten innhold, klikker du på kantlinjen).
Hvis du vil markere flere objekter på en lysbilde, holder du nede Skift-tasten mens du

m

klikker objektene.
Hvis du vil markere alle objektene på en lysbilde, klikker du på lysbildet og trykker på

m

Kommando-A.
Hvis du vil markere et objekt som er en del av en gruppe, må du først løse opp

m

gruppen. Marker gruppen, og velg deretter Ordne > Løs opp gruppe.
Hvis du vil oppheve markeringen av objekter i en gruppe markerte objekter, holder du

m

nede Kommando-tasten, og klikker deretter på objektene du vil oppheve markeringen
av.