Keynote - Maskere (beskjære) bilder

background image

Maskere (beskjære) bilder

Du kan beskjære bilder uten å endre bildefilene ved å maskere kantene for å fjerne
uønskede deler eller for å endre bildets form. Hvis du ikke angir en figur for masken,
bruker Keynote en firkantet maske som standard, men du kan bruke en hvilken som
helst figur som er tilgjengelig i Keynote, også tilpassede figurer du har opprettet ved
hjelp av tegneverktøyet, for å maskere kantene på bildet.

Slik maskerer du et bilde med et rektangel:

1

Import bildet du vil maskere.

2

Marker bildet, og klikk deretter på Maske-knappen i verktøylinjen (eller velg Format >

Maske).
En maske vises over bildet, og noen kontroller vises.

Flytt bildet for å angi
hvilken del du vil vise.

Flytt skyvekontrollen for å
endre størrelse på bildet.

Klikk for å vise eller skjule
området rundt masken.

Flytt markeringshåndtakene
for å endre størrelse på
masken.

3

Hvis du vil endre størrelsen på bildet, flytter du skyvekontrollen over Rediger maske-

knappen.

4

Tilpass masken ved å gjøre følgende:

background image

Â

Hvis du vil endre størrelse på masken, flytter du markeringshåndtakene på
maskefiguren. Hvis du vil opprettholde maskens proporsjoner, holder du nede Skift-
tasten mens du flytter.

Â

Hvis du vil rotere masken, holder du nede Kommando-tasten mens du flytter et
hjørnemarkeringshåndtak på masken.

5

Flytt bildet for å plassere den delen du vil vise, eller flytt masken ved å klikke på

kantlinjen og flytte den.

6

Når du er fornøyd med plasseringen av og størrelsen på bildet og maskeringen,

fullfører du ved å gjøre ett av følgende:

Dobbeltklikk på masken eller bildet.

Â

Trykk på returtasten.

Â

Klikk utenfor bildet.

Â

Klikk på Rediger maske.

Â

7

Hvis du vil endre størrelsen til eller rotere det maskerte bildet, flytter eller Kommando-

flytter du markeringshåndtakene.

8

Hvis du vil endre størrelsen på det maskerte bildet, dobbeltklikker du på det maskerte

bildet og klikker deretter på Rediger maske.
Gjenta trinnene over etter behov.

9

Hvis du vil fjerne masken fra bildet, klikker du på Fjern maske i verktøylinjen (eller velg

Format > Fjern maske).

Slik maskerer du bildet med en forhåndstegnet figur (for eksempel en sirkel eller en
stjerne):
Marker bildet og velg Format > «Masker med figur» >

m

Figur.

Endre størrelse på, og juster bildet og masken på samme måte som for andre maskerte
bilder, beskrevet over.

Slik maskerer du bildet med en tilpasset figur:

1

Lag figuren som du vil bruke som en maske, og flytt den over bildet du vil maskere.

2

Hold nede Skift-tasten og klikk for å markere både figuren og bildet, og klikk deretter

på Masker i verktøylinjen (eller velg Format > «Masker med markert figur»).

3

Endre størrelse på, og juster bildet og masken på samme måte som for andre maskerte

bilder, beskrevet over.

Redusere bildefilstørrelser

Hvis du har endret størrelse på eller maskert en veldig stor bildefil, og vil arkivere
bildefilen som en del av Keynote-dokumentet (slik at du enkelt kan overføre
dokumentet til en annen datamaskin), men vil at dokumentet skal være minst mulig,
kan du velge å kun arkivere den mindre (beskjært eller krympet) bildeversjonen i
presentasjonen.

78

Kapittel 5

Arbeide med bilder, figurer og andre objekter

background image

Kapittel 5

Arbeide med bilder, figurer og andre objekter

79

Du må arkivere dokumentet før du reduserer bildefilstørrelsen. Hvis du vil ha mer
informasjon om hvordan du gjør dette, leser du «Arkivere en presentasjon» på side 31.

Hvis du vil redusere dokumentstørrelsen, gjør du ett av følgende:

m

Hvis du vil redusere filstørrelsen til et enkeltbilde du har maskert eller endret størrelse på til
en mindre størrelse
, markerer du bildet og velger Format > Reduser bildefilstørrelse.

m

Hvis du vil endre størrelsen på alle maskerte og krympede bilder og forkortede videoer,
velger du Arkiv > Reduser filstørrelse.
Hvis du vil lære mer om hvordan du reduserer størrelsen til filmfiler, leser du «Redusere
størrelsen på mediefiler» på side 113.

Merk: Når du har redusert størrelsen til maskerte eller krympede bildefiler, er det
ikke mulig å gjenopprette originalstørrelsen. Hvis du senere vil gjenopprette den
opprinnelige størrelsen, må du legge til originalfilene i dokumentet på nytt.

Bilder som brukes i bildefyll eller med handlingsbygg, kan ikke reduseres på denne
måten. Det er også mulig at noen bildefiler ikke vil la seg redusere.