Keynote - Justere linjeavstand innenfor kantlinjene i tekstruter

background image

Justere linjeavstand innenfor kantlinjene i tekstruter

Mellomrommet mellom kantlinjene i en tekstrute eller figur og teksten i den, kalles
innstikksmargen. Du kan justere dette mellomrommet ved å bruke en skyveknapp i
tekstinspektøren.

Slik justerer du innstikksmargen:

1

Marker en tekstrute eller figur med tekst.

2

Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på Tekstinspektør-knappen.

3

Klikk på Tekst i tekstinspektøren.

4

Flytt innstikksskyveknappen nederst i tekstinspektøren til du er fornøyd med resultatet

eller angi en verdi i feltet ved siden av.

Angi hvor mye plass du vil ha
rundt tekst i en tekstrute, figur
eller tabellcelle.