Keynote - Angi avstanden mellom tekstlinjer

background image

Angi avstanden mellom tekstlinjer

Du kan øke eller redusere avstanden mellom tekstlinjer ved hjelp av Linjeavstand-
kontrollen i formatlinjen som vises, når tekst eller en tekstrute markeres.

Hvis du vil ha enda bedre kontroll over linjeavstand, bruker du kontrollene i
tekstinspektøren.

Slik justerer du linjeavstanden:
Marker teksten du vil endre, og velg deretter en verdi fra linjeavstand-lokalmenyen.

m

Klikk for å endre avstanden
mellom linjer med tekst.

Marker Vis flere for å åpne tekstinspektøren.

Slik finjusterer du linjeavstanden:

1

Marker teksten du vil endre.

2

Klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk deretter på tekstknappen, og klikk på Tekst.

background image

3

Flytt Linje-skyvekontrollen til venstre for å redusere avstanden, eller til høyre for å øke

den.
Hvis du vil angi en nøyaktig linjeavstandverdi, skriver du inn en punktverdi i Linje-
feltet, eller klikker på oppoverpilen eller nedoverpilen ved siden av feltet.

4

Velg et linjeavstandsalternativ fra Linjeavstand-lokalmenyen som vises når du klikker

på teksten nedenfor linjefeltet.

Linjeavstand-lokalmenyen:
Klikk på teksten nedenfor
Linje-feltet, og velg et
linjeavstandsalternativ.

Linje-felt: Skriv inn en verdi
(eller klikk på pilene) for
å angi avstanden mellom
tekstlinjene i et avsnitt.

Standard linjeavstand (Enkel, Dobbel, Flere): Avstanden mellom linjene står i
forhold til fontstørrelsen. Bruk dette når den relative avstanden mellom overlengden
(de delene av bokstaver som strekker seg til øverste del av linjen) og underlengden
(de delene av bokstaver som strekker seg under linjen) skal være fast. Enkel
setter linjeavstanden til enkel, Dobbel setter den til dobbel. Bruk Flere for å angi
linjeavstandverdier mellom enkel og dobbel, eller større enn dobbel.
Minst: Avstanden mellom en linje til den neste vil aldri være mindre enn verdien du
angir, men den kan være større for større fonter for å unngå overlappende tekstlinjer.
Bruk dette når avstanden mellom linjer skal være fast, men slik at overlapping unngås
hvis teksten blir for stor.
Nøyaktig: Avstanden mellom skriftlinjene.
Mellom: Verdien du angir øker avstanden mellom linjene, i stedet for å øke
linjehøyden. Dette står i motsetning til dobbel linjeavstand, som dobler høyden for
hver linje.