Keynote - Legge til en fritekstrute

background image

Legge til en fritekstrute

Plasser en fri tekstrute på et hvilket som helst lysbilde. Hvis du plasserer en fri tekstrute
på en lysbildemaster, kan du enkelt legge det til alle lysbildene som er basert på
den masteren, for eksempel hvis du vil plassere informasjon om opphavsrettigheter
nederst på hvert lysbilde.

Slik legger du til en fri tekstrute:

1

Klikk på Tekstrute i verktøylinjen, og skriv inn tekst.

En tekstrute vises på lysbildet og utvides til å passe teksten. Linjeskift settes inn hver
gang den kommer til slutten av lysbildet.
Hvis du klikker utenfor tekstruten før du begynner å skrive, dobbeltklikker du i
tekstruten for å erstatte innsettingspunktet i ruten og begynner deretter å skrive.

2

Når du er ferdig å skrive, klikker du utenfor tekstruten (eller trykker på Kommando-

returtasten for å avslutte redigeringen og markere tekstruten).

3

Flytt markeringshåndtakene for å endre størrelsen på tekstruten.

Du kan kun justere bredden på tekstruten. Lengden strekker seg ut eller forkortes
automatisk slik at teksten i den, får plass. Når du har justert bredden på tekstruten,
beholdes bredden og det er bare lengden som endres hvis du legger til eller sletter
tekst, med mindre du justerer bredden på nytt med markeringshåndtakene.

4

Flytt tekstruten for å plassere den der du vil ha den på arbeidsområdet.

5

Hvis du vil låse tekstruten til arbeidsområdet slik at den ikke flyttes ved en feiltagelse

mens du arbeider, markerer du tekstruten og velger Ordne > Lås.

Hvis du vil lære hvordan du endrer utseendet til teksten i ruten, leser du «Formatere
tekststørrelse og utseende» på side 50.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du endrer avstanden mellom teksten
og innvendige kantlinjer, leser du «Justere linjeavstand innenfor kantlinjene i
tekstruter» på side 65.

Hvis du vil ha mer informasjon om kantlinjene og bakgrunnsfargen til tekstruten,
leser du «å fylle objekter med farge eller bilder» på side 101 og «Endre kantlinjestil» på
side 97.

Hvis du vil legge til eksempeltekst eller eksempelbrødtekst, leser du «Tilpasse layouten
på et enkeltlysbilde» på side 46.