Keynote - Om frie tekstruter og tekst i figurer

background image

Om frie tekstruter og tekst i figurer

Hvis du vil legge til tekst utenfor eksempeltekstområdene på et lysbilde, kan du legge
til en tekstrute på et lysbilde. Tekstruter har ikke punkttegn (men du kan legge dem til)
og passer perfekt for å legge til tekst for bilder, etiketter på organisasjonsdiagrammer
og andre visuelle hjelpemidler. Du kan også bruke tekstruter for å legge til tekst
som du vil skille fra overskriftene eller hovedpunkttegnene på lysbildene. Hvis du vil
plassere tekst i en ikke-rektangulær figur eller vil ha mer kontroll over fargene, kantene
og stilen til tekstens beholder, plasserer du tekst i en figur.