Keynote - Skrive inn spesialtegn og symboler

background image

Skrive inn spesialtegn og symboler

Du kan bruke tegntabellen i Mac OS X til å sette inn spesialtegn, som for eksempel
matematiske symboler, bokstaver med aksenttegn, piler og andre såkalte «dingbats», i
dokumenter. Du kan også bruke Tegntabell til å skrive inn japanske og koreanske tegn,
tradisjonelle og forenklede kinesiske tegn, og tegn fra andre språk.

Slik setter du inn spesialtegn eller symboler:

1

Plasser innsettingspunktet der du ønsker å plassere spesialtegnet eller symbolet.

2

Velg Rediger > Spesialtegn for å åpne tegntabellen (eller velg Tegn fra Handling-

lokalmenyen nederst til venstre i Fonter-vinduet).

3

Velg hvilke tegnsett du vil se, fra lokalmenyen Vis øverst i tegntabellen. Hvis du ikke

ser Vis-lokalmenyen, klikker du på knappen i øverste høyre hjørne av tegntabellen, slik
at den øverste delen av vinduet kommer fram. Klikk på denne knappen på nytt for å
skjule den øverste delen av vinduet.

4

Klikk på et objekt i listen til venstre for se hvilke tegn som er tilgjengelige i hver

kategori.

5

Dobbeltklikk på det tegnet eller symbolet i høyre kolonne som du vil sette inn i

dokumentet ditt, eller marker tegnet og klikk på Sett inn.
Hvis tegnet eller symbolet har variasjoner, vises de nederst i vinduet når du klikker på
Tegninfo- eller Fontvariant-trekanten nederst i Tegntabell-vinduet. Dobbeltklikk på et
tegn for å sette det inn i dokumentet.
Hvis tegnet ikke vises i dokumentet ditt, er det mulig at Keynote ikke støtter det
tegnet du forsøkte å sette inn.