Keynote - Sette inn ikke-brytende mellomrom

background image

Sette inn ikke-brytende mellomrom

Du kan sette inn et ikke-brytende mellomrom mellom ord når du vil forsikre deg om at
de alltid vises på samme tekstlinje.

Slik setter du inn et ikke-brytende mellomrom:
Trykk på mellomromstasten mens du holder Tilvalg-tasten nede.

m