Keynote - Opprette konturtekst

background image

Opprette konturtekst

Du kan angi at kun konturene i teksten skal vises.

Slik oppretter du konturtekst:

1

Marker teksten du vil vise med konturer, eller klikk der du vil skrive inn ny tekst.

2

Velg Format > Font > Kontur.