Keynote - Justere fonter 

background image

Justere fonter

Når tekst er markert, kan du endre fontfamilie, -type, -størrelse, -farge og
-bakgrunnsfarge ved hjelp av kontrollene i formatlinjen.

Fonter-vinduet gir deg stor kontroll over fontene. Bruk størrelsekontroller og
typografiinnstillinger for å tilpasse tekstens utseende.

Slik endrer du fonten for markert tekst:

1

Klikk på Fonter i verktøylinjen.

2

I Fonter-vinduet velger du en fontstil i Familie-kolonnen, og velger deretter skrifttypen

i Skriftype-kolonnen.
Hvis du ikke ser alle fontfamiliene du vet er installert på maskinen, markerer du Alle
fonter i Samlinger-kolonnen eller skriver navnet til fonten du leter etter i søkefeltet
nederst i Fonter-vinduet.
En forhåndsvisning av den markerte fonten vises i forhåndsvisningsfeltet øverst i
Fonter-vinduet. Hvis du ikke ser forhåndsvisningsfeltet, velger du Vis forhåndsvisning
fra Handling-lokalmenyen nederst til venstre i Fonter-vinduet.

3

Juster fontstørrelsen ved hjelp av størrelsesskyvekontrollen eller andre

størrelseskontroller.

4

Juster typografiinnstillingene for den markerte fonten ved å velge Typografi fra

Handling-lokalmenyen. I Typografi-vinduet klikker du på trekantene for å se og velge
de forskjellige typografiske effektene som er tilgjengelig for den markerte fonten.
Forskjellige fonter har forskjellige typografiske effekter. Hvis du vil ha mer informasjon
om dette, leser du «Bruke avanserte typografifunksjoner» på side 56.