Keynote - Heve eller senke tekst

background image

Heve eller senke tekst

Du kan vise skrift fra skriftlinjen som hevet eller senket skrift. Du kan også heve eller
senke skriften fra skriftlinjen, trinnvis.

Først markerer du teksten du vil endre.

Slik gjør du markert tekst til hevet eller senket tekst:
Eller velg Format > Font > Skriftlinje > Senket tekst.

m

Velg Format > Font > Skriftlinje > Hevet tekst.

m

Slik hever og senker du tekst trinnvis:
Velg Format > Font > Skriftlinje > Hev.

m

Velg Format > Font > Skriftlinje > Senk.

m

Slik gjenoppretter du markert tekst til skriftlinjen:
Velg Format > Font > Skriftlinje > Bruk standardinnstillinger.

m

Hvis du ofte bruker hevet og senket skrift mens du arbeider, kan du legge til knapper
i verktøylinjen slik at du kan heve og senke skrift ved å klikke på én knapp. Hvis du vil
vite hvordan, kan du lese «Verktøylinjen» på side 21.