Keynote - Gjøre tekst uthevet, kursiv eller understreket

background image

Gjøre tekst uthevet, kursiv eller understreket

Med formatlinjen, Format-menyen og Fonter-vindet kan du raskt og enkelt endre
tekstens utseende.

50

Kapittel 4

Arbeide med tekst

background image

Kapittel 4

Arbeide med tekst

51

Først markerer du tekst eller tekstruten som inneholder teksten du vil utheve, kursivere
eller understreke.

Slik gjør du markert tekst uthevet, kursiv eller understreket:
I formatlinjen klikker du på den knappen som gir ønsket effekt:

m

Klikk på B for uthevet tekst.

Â

Klikk på I for kursiv tekst.

Â

Klikk på U for understreket tekst.

Â

Angi tekstfarge.

Endre fonttype, -stil

og -størrelse.

Gjør tekst fet, kursiv

eller understreket.

Velg Format > Font > Uthevet, Kursiv eller Understreket.

m

Klikk på Fonter i verktøylinjen og marker deretter en skrifttype i Fonter-vinduet for å

m

gjøre tekst uthevet, kursiv eller understreket.