Keynote - Legge til lysbildenummerering

background image

Legge til lysbildenummerering

Du kan legge til lysbildetall (samme som sidetall) til enkeltlysbilder eller aktivere
nummerering for et masterlysbilde slik at alle nye lysbilder som er basert på den
masteren, blir nummerert i stigende rekkefølge.

Du kan også vise og skjule lysbildetall på alle lysbildene samtidig.

Slik kan du legge til lysbildetall:
Marker et lysbilde i lysbildenavigeringen, åpne lysbildeinspektøren, klikk på

m

Utseende, og marker Lysbildetall. Tallet som tildeles, sier hvor lysbildet befinner seg i
lysbildenavigering (utelatte lysbilder blir ikke nummerert).
Hvis du vil legge til lysbildenummerering i en lysbildemaster, klikker du på Vis i

m

verktøylinjen og velger Vis masterlysbilder. I navigeringen for masterlysbilder, markerer
du masterlysbildet du vil endre. Åpne lysbildeinspektøren, klikk på Utseende og
marker Lysbildetall.

Slik viser eller skjuler du tall på alle lysbilder:
Hvis du vil vise eller skjule lysbildetallene, velger du Lysbilde > «Vis lysbildenummer på

m

alle lysbilder» eller «Skjul lysbildenummer på alle lysbilder».

background image

Etter at du har lagt til lysbildetall, kan du flytte tallet hvor du vil i lysbildet, og du kan
formatere tallet ved hjelp av Font-panelet. Hvis du vil vite mer, kan du lese «Fonter-
vinduet» på side 26.