Keynote - Utføre en endring på flere lysbilder

background image

Utføre en endring på flere lysbilder

Den enkleste måten å utføre raske endringer i flere lysbilder på, er å endre masteren
som lysbildene er basert på. Eksempler på slike endringer er endring av tekststørrelse,
grafikkplassering eller bakgrunnsfarge.

Slik tilpasser du et masterlysbilde:

1

Marker et lysbilde du vil endre.

2

Klikk på Vis i verktøylinjen, og velg Vis masterlysbilder.

3

Klikk på masterlysbildet som brukes i det markerte lysbildet (masterlysbildet er merket

med en avkrysningshake) i lysbildenavigering.

4

Utfør endringene i masterlysbildet.

Alle lysbilder som er basert på denne masteren, arver endringene du gjør i
masterlysbildet.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du endrer masterlysbilder og lager dine
egne temaer, leser du «Lage masterlysbilder og maler» på side 235.