Keynote - Passordbeskytte dokumenter

background image

Passordbeskytte dokumenter

Hvis du vil begrense hvem som kan åpne og vise Keynote-dokumentet, kan du
passordbeskytte det. Alle som mottar et dokument fra deg, må vite passordet for å
kunne åpne det. Med passord kan mottakerne vise og redigere dokumentet og fjerne
eller endre passordet.

Du kan også passordbeskytte et dokument ved å kreve et passord for å stoppe
avspillingen av presentasjonen. Hvis en lysbildeserie er passordbeskyttet på denne
måten, må du oppgi administratornavnet og -passordet på datamaskinen som spiller
av lysbildeserien.

Slik legger du til og endrer passordet i et Keynote-dokument:

1

Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på dokumentinspektørknappen.

2

Klikk på Dokument i dokumentinspektøren.

3

Marker avkrysningsruten for «Krev passord for å åpne».

background image

Hvis du endrer et eksisterende passord, klikker du på Endre passord. Deretter skriver du
inn passordet til dokumentet.

4

Skriv inn passordet du vil bruke, i Passord-feltet.

Passord kan bestå av nesten en hvilken som helst kombinasjon av tall, små og store
bokstaver og flere av spesialtegnene på tastaturet. Passord som inneholder en
kombinasjon av bokstaver, tall og andre tegn, er vanligvis sikrere.
Hvis du vil ha hjelp med å opprette et uvanlig og godt passord, klikker du knappen
med et nøkkelformet symbol ved siden av Passord-feltet. Passordassistenten hjelper
deg med å opprette et passord. Du kan velge passordtype fra lokalmenyen, avhengig
av hvilke passordegenskaper du foretrekker.
Et passord vises i Forslag-feltet. Passordets sikkerhet (sikrere passord er vanskeligere
å knekke) indikeres av lengden og den grønne fargen på Kvalitet-stolpen. Hvis du er
fornøyd med det foreslåtte passordet, kopierer du det og limer det inn i Passord-feltet.
Hvis du ikke er fornøyd med det foreslåtte passordet, kan du velge at annet passord
fra lokalmenyen for Forslag-feltet, øke passordlengden ved å flytte skyveknappen, eller
skrive inn et eget passord.

5

Skriv inn passordet igjen i Bekreft-feltet.

6

Skriv inn en påminnelse til deg selv i Passordhint-feltet.

Passordhintet vises hvis du skriver inn feil passord tre ganger når du prøver å åpne
dokumentet.

7

Klikk på Angi passord.

8

Trykk på Kommando-S for å arkivere presentasjonen.

Slik angir du at brukere må skrive inn et passord for å stoppe en presentasjon:
Marker avkrysningsruten for «Krev passord for å avslutte visning» i Dokument-

m

panelet i dokumentinspektøren, og trykk deretter på Kommando-S for å arkivere
presentasjonen.
Når den passordbeskyttede presentasjonen stoppes, skriver du inn navnet og
passordet til administratoren på datamaskinen, i feltet som vises etter at du prøver
å stoppe presentasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du stopper
presentasjonen, leser du «Stoppe en presentasjon» på side 216. Hvis presentasjonen
flyttes til en annen datamaskin, og du vil stoppe presentasjonen, må du skrive inn
navnet og passordet til administratoren for datamaskinen.

38

Kapittel 2

Opprette, åpne og arkivere en Keynote-presentasjon

background image

Kapittel 2

Opprette, åpne og arkivere en Keynote-presentasjon

39