Keynote - Opprette en ny Keynote-presentasjon

background image

Keynote-presentasjon

background image

Hvis du vil se en forhåndsvisning av hvordan andre lysbildelayouter kan se ut
som i et bestemt tema, beveger du markøren sakte over temaets miniatyrbilde.
Eksempellysbilder med diagrammer, tabeller og blar gjennom miniatyrbilder når du
beveger markøren. Dette gir deg en bedre idé, og gjør det enklere å velge et tema.
Selv etter at du har markert et tema og begynt å jobbe, kan du når som helst endre
lysbildeseriens tema, og du kan bruke flere enn ett tema i et dokument (les «Endre
temaet i et lysbilde» på side 44).

3

Hvis du vet den optimale størrelsen som du kommer til å bruke under presentasjonen

av lysbildeserien, er du lurt å velge den fra Lysbildestørrelse-lokalmenyen før du
begynner å lage lysbildeserien.
Hvis du vil ha informasjon om hvordan du velger best størrelse for lysbildene, leser
du «Angi lysbildestørrelsen» på side 207. Hvis du er usikker, er det greit å godt
standardstørrelsen for nå. Hvis det er nødvendig, kan du nullstille lysbildestørrelsen
senere. Keynote justerer størrelsen på lysbildeinnholdet hvis du nullstiller
lysbildestørrelsen etter at du har opprettet lysbildene.

4

Klikk på Velg, eller dobbeltklikk på miniatyrbildet av temaet du vil bruke.

Tips:

Du kan angi at Keynote skal bruke et bestemt tema når du oppretter nye

dokumenter. Velg Keynote > Valg, klikk på Generelt, velg «Bruk tema» og marker
deretter et tema. Hvis du vil bytte tema, klikker du på Velg.