Keynote - Arkivere et dokument som en tema

background image

Arkivere et dokument som en tema

Du kan endre et tema og deretter arkivere det slik at det blir tilgjengelig i
temavelgeren.

Slik arkiverer du et dokument som et tema:
Velg Arkiv > Arkiver tema.

m

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du lager egne temaer og mastere, leser du
«Lage masterlysbilder og maler» på side 235.