Keynote - Lukke et dokument uten å avslutte Keynote

background image

Lukke et dokument uten å avslutte Keynote

Når du er ferdig med å arbeide med et dokument, kan du lukke det uten å avslutte
Keynote.

Slik lukker du dokumenter og beholder programmet åpent:
Hvis du vil lukke det aktive dokumentet, velger du Arkiv > Lukk, eller klikker på

m

lukkeknappen øverst til venstre i dokumentvinduet.
Hvis du vil lukke alle åpne Keynote-dokumenter, trykker du på Tilvalg-tasten og velger

m

Arkiv > Lukk alle eller klikker på det aktive dokumentets lukkeknapp.

Hvis du har gjort endringer siden du sist arkiverte dokumentet, spør Keynote deg om
du vil arkivere.

background image

40

Her er noen teknikker du kan bruke for å jobbe effektivt i

Keynote når du oppretter nye lysbilder, prøver å holde lange

presentasjoner organisert og samarbeider.

Om å legge til, slette og organisere lysbilder

Hvert lysbilde du oppretter, bruker et av Keynote-masterlysbildene (maler). Alle
masterlysbilder inneholder bestemte elementer, for eksempel en tittel, tekst med
punkttegn og medieplassholdere (med bilder). Når du oppretter et nytt Keynote-
dokument, bruker det første lysbildet automatisk Tittel- og undertittel-masterlysbildet.

Du kan når som helst bytte masteren som brukes i et lysbilde (les «Om å endre tema,
master eller layout i et lysbilde» på side 44).

Når du har opprettet et nytt lysbilde, kan du tilpasse det ved å legge til tekst, bilder,
figurer, tabeller, diagrammer og annet.

Legge til lysbilder

Det er flere teknikker du kan bruke for å legge til lysbilder til presentasjonen mens
du jobber. Når du vanligvis legger til et nytt lysbilde, er lysbildet basert på teamet og
masteren til det markerte lysbildet, og det nye lysbildet er plassert etter det markerte
lysbildet. Hvis du derimot jobber i et nytt dokument, er det første lysbildet alltid et
tittellysbilde og det neste lysbildet du legger til, er basert på den andre masteren for
settet med masterlysbilder for det temaet.

Uavhengig av om du er i navigeringsvisning, oversiktsvisning eller lysbordsvisning, kan
du alltid endre rekkefølge på lysbildene ved å flytte på dem. Og du kan alltid endre
temaet eller masteren til et lysbilde etter at du har lagt den til.

Slik kan du legge til et lysbilde:
Marker et lysbilde i lysbildenavigeringen og trykk på returtasten.

m

Marker et lysbilde, og klikk på Ny-knappen (+) i verktøylinjen.

m

Marker et lysbilde, og velg Lysbilde > Nytt lysbilde.

m

3