Keynote - Låse en presentasjon slik at den ikke kan redigeres

background image

Låse en presentasjon slik at den ikke kan redigeres

Hvis du bruker Mac OS X versjon 10.7 (Lion) eller nyere, kan du låse presentasjonen slik
at du ikke kan endre den ved en feiltagelse når du kun er ute etter å åpne og vise den.
Det er enkelt å låse opp presentasjonen slik at du kan fortsette å gjøre endringer i den.

Slik låser du en presentasjon:

1

Åpne presentasjonen som du vil låse, og hold markøren over navnet til presentasjonen

øverst i Keynote-programvinduet.

36

Kapittel 2

Opprette, åpne og arkivere en Keynote-presentasjon

background image

Kapittel 2

Opprette, åpne og arkivere en Keynote-presentasjon

37

En trekant vises.

2

Klikk på trekanten, og velg Lås.

Slik låser du opp en presentasjonen for redigering:
Hold markøren over navnet til presentasjonen øverst i programvinduet til trekanten

m

vises, klikk på trekanten, og velg deretter Lås opp.