Keynote - Gjøre om endringer

background image

Gjøre om endringer

Hvis du ikke vil arkivere endringene du har gjort i dokumentet siden du sist åpnet eller
arkiverte det, kan du gjøre dem om.

Slik kan du gjøre om endringer:
Velg Rediger > Angre for å gjøre om den siste endringen. Du kan også trykke på

m

Kommando-Z.
Hvis du vil gjøre om flere endringer, velger du Rediger > Angre flere ganger (eller

m

trykker på Kommando-Z) flere ganger. Du kan gjøre om hvilke endringer du vil siden
du åpnet dokumentet, eller du kan gå tilbake til den siste, arkiverte versjonen.
Hvis du vil gjøre om en eller flere Rediger > Angre-handlinger, velger du Rediger >

m

Utfør likevel (eller trykker på Skift-Kommando-Z) en eller flere ganger.
Hvis du vil gjøre om alle endringer du har gjort siden du sist arkiverte dokumentet,

m

velger du Arkiv > «Tilbake til arkivert» og klikker på Tilbakestill.

Slik går du tilbake til den sist arkiverte versjonen etter at du utførte endringer som
du ikke arkiverte:
Velg Arkiv > Tilbake til arkivert. Endringene i det åpne dokumentet gjøres om.

m