Keynote - Om tilpassede temaer

background image

Om tilpassede temaer

Hvis du endrer masterlysbilder i et tema og vil bruke disse endringene igjen i andre
lysbildeserier, kan du arkivere det endrede temaet som et tilpasset tema. Etter at
du har arkivert det tilpassede temaet, vises det i Temavelgeren. Når du velger det
tilpassede temaet, inneholder det alle masterlysbildene du har definert.