Keynote - Legge til hjelpelinjer til masterlysbilder

background image

Legge til hjelpelinjer til masterlysbilder

Du kan lage hjelpelinjer som du kan bruke til å hjelpe deg med å plassere tekst og
grafikk på samme sted på hvert lysbilde. Hjelpelinjer på masterlysbilder er tilgjengelige
når du plasserer objekter på et hvilket som helst lysbilde som er basert på den
masteren.

Slik lager du hjelpelinjer på et masterlysbilde:

1

Marker masterlysbildet hvor du vil legge til hjelpelinjer.

2

Klikk på Vis i verktøylinjen, og velg Vis linjaler.

3

Plasser markøren på en linjal, og flytt en hjelpelinje dit du vil ha den på

masterlysbildet.
Hvis du vil plassere en horisontal hjelpelinje, flytter du fra linjalen øverst på lysbildet.
Hvis du vil plassere en vertikal hjelpelinje, flytter du fra linjalen på venstre side.
Du kan også aktivere rutenett som vises på masterlysbilder og som vises dynamisk på
hvert lysbilde. Se «Bruke masterrutenett» på side 93 for mer informasjon.