Keynote - Lage bakgrunnselementer på masterlysbilder

background image

Lage bakgrunnselementer på masterlysbilder

Du kan angi at et element (for eksempel en firmalogo eller et annet grafikk-, tekst- og
fargeelement) skal vises på hvert lysbilde som er basert på et bestemt masterlysbilde.

Denne teknikken er én måte å opprette grupper med relaterte lysbilder i en
presentasjon på. Du kan for eksempel ta med en diskrét endring i bakgrunnen til hver
gruppe med lysbilder. Hvis du vil gjøre dette, må du lage et sett med masterlysbilder
for hver av de forskjellige bakgrunnene.

Slik endrer du bakgrunnen på et masterlysbilde:

1

Marker masterlysbildet du vil jobbe med.

2

Marker uønskede elementer, og trykker deretter på slettetasten.

3

Hvis du vil at et objekt (figur, bilde, lyd- eller filmfil, tabell eller diagram) skal være

et bakgrunnselement, legger du det til masterlysbildet. Deretter plasserer du det på
lysbildet der du vil ha det, og angir størrelse.
Etter at du har plassert et objekt, kan du velge Ordne > Lås for å forhindre at du flytter
det med en feiltagelse når du jobber.

4

Hvis du vil at masterobjekter skal flettes med objekter du legger til lysbilder basert på

den masteren, åpner du masterlysbildeinspektøren, klikker på Utseende og markerer «
Tillat at objekter i lysbildet deler lag med master».
Hvis du vil vite mer om lagdelte objekter, kan du lese «Flytte et objekt framover eller
bakover (legge objekter i lag)» på side 91.

5

Hvis du vil fylle lysbildebakgrunnen med farge eller et bilde, bruker du Bakgrunn-

kontrollene i Utseende-panelet i masterlysbildeinspektøren.

240

Kapittel 12

Lage egne masterlysbilder og temaer

background image

Kapittel 12

Lage egne masterlysbilder og temaer

241

Bakgrunnslag blir ofte brukt for alfakanalgrafikk (grafikk med gjennomsiktighet). Du
kan lagge til objekter til et lysbilde og legge dem i lag slik at de vises gjennom en del
av bakgrunnsbildet.