Keynote - Definere medieplassholdere

background image

Definere medieplassholdere

Masterlysbilder kan inneholde én eller flere plassholdere for bilder, lydfiler og filmer.
Når du flytter en bilde- eller filmfil til en medieplassholder på et lysbilde, arver filen
automatisk plassholderens plassering og størrelse.

Slik definerer du en medieplassholder:

1

Marker et bilde eller en figur på et masterlysbilde.

Du kan plassere ditt eget bilde på masterlysbildet og markere det, eller du kan
markere et bilde som allerede finnes på masterlysbildet.

2

Åpne masterlysbildeinspektøren, og klikk deretter på Utseende.

3

Marker «Definer objekt som medieplassholder».

4

Skriv inn en beskrivelse i Etikett-feltet, hvis du ønsker det.

5

Endre størrelsen, masker og arranger plassholderen slik du vil ha den.

background image

Hvis du vil lære hvordan du gir et bilde utseendet du vil ha, kan du lese «Maskere
(beskjære) bilder» på side 77 og relevante emner under «Om manipulering,
organisering og endring av utseendet på objekter» på side 89.