Keynote - Opprette et masterlysbilde fra grunnen av

background image

Opprette et masterlysbilde fra grunnen av

Hvis du ikke finner et masterlysbilde som ligner på masteren du er ute etter, kan du
lage en fra grunnen av.

Slik lager du et nytt masterlysbilde:
Marker et tomt lysbilde i navigeringen for masterlysbilder.

m

238

Kapittel 12

Lage egne masterlysbilder og temaer

background image

Kapittel 12

Lage egne masterlysbilder og temaer

239

Hvis temaet du bruker ikke har en tom side, markerer du et masterlysbilde, velger

m

Rediger > Marker alle og trykker deretter på Slett.