Keynote - Definere standardattributter for diagrammer

background image

Definere standardattributter for diagrammer

Du kan angi standardutseende til hver diagramtype (slik det vises når du først legger
til diagrammet på arbeidsområdet). Standardattributter må angis individuelt for hver
diagramtype.

Slik angir du standard diagramstiler og -plassering:

1

Marker et nytt lysbilde i lysbildenavigeringen.

2

Hvis du angir standardattributter for et bestemt masterlysbilde (i stedet for alle

lysbilder i temaet du jobber med), klikker du på Mastere i verktøylinjen og velger
masterlysbildet.

3

Plasser et diagram på lysbildet. Du finner instruksjoner i «Legge til et nytt diagram og

legge inn data» på side 142.

4

Marker diagrammet, og angi attributter for det.

Les «Konvertere et diagram fra en type til en annen» på side 144 for å lære hvordan du
endre en digramtype.
Se «Formatere diagrammet» på side 146 for å lære hvordan du endrer størrelsen på et
diagram, hvordan du roterer det og angir andre attributter som diagrammer har felles.
Hvis du vil vite hvordan du tilpasser bestemte attributter for sektordiagrammer,
stolpediagrammer og andre diagramtyper, leser du emnene for de ulike
diagramtypene.

5

Gjenta trinnene 3 og 4 for hver diagramtype du vil definere standarder for.

6

Marker hvert enkelt diagram, og gjør ett av følgende:

Hvis du vil angi standarddiagramtype for kun masterlysbildet du jobber i, velger du

Â

Format > Avansert > «Definer diagramtype for nåværende master».
Hvis du vil angi standarddiagramtype for alle masterlysbildene i temaet du jobber i,

Â

velger du Format > Avansert > «Definer diagramtype for alle mastere».

7

Hvis du ikke vil ha diagrammene på lysbildet, sletter du dem.