Keynote - Definere standardattributter for tekst og objekter

background image

Definere standardattributter for tekst og objekter

Du kan definere standardattributter for tekst og objekter.

Du kan for eksempel konfigurere Keynote slik at hver gang du klikker på Tabell i
verktøylinjen, legges standardtabellen til, hvor antall rader og kolonner, fonten i topp-
og bunnteksten og fargene på kantlinjene er forhåndsdefinert.

Hvis du vil endre standardattributtene til et element, lager du elementet med de
ønskede attributtene og definerer deretter elementet for et bestemt masterlysbilde
eller for alle mastere i det temaet. Hvis du definerer elementet for én master, gjelder
standardene for alle nye elementer på lysbilder som er basert på den masteren. Hvis
du definerer et element for alle mastere, gjelder standardene for alle nye elementer i
dokumentet.